home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Bellebeek

12-02-2020

Op 12 februari trapt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met 11 partners een participatieproject af voor het stroomgebied van de Bellebeek. Met dit project zoeken de inwoners van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit kunnen aangepakt worden. Bij de opstart van het project wordt ook een online test en ideeënplatform gelanceerd. Na een jaar worden de engagementen vastgelegd in een riviercontract, de rode draad om het waterbeheer in de vallei van de Bellebeek vorm te geven.

Wateroverlast, droogte of erosie zijn geen onbekende fenomenen meer, ook niet voor de Bellebeek. Om wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit nu en in de toekomst aan te pakken in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Bellebeek.

De meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers staat daarbij centraal. We zetten ook in op een grotere bewustwording rond het thema water.

11 partners

Het project is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast de VMM engageren zich 11 andere partners in dit participatieproject via de ondertekening van het charter. De andere partners zijn: de gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij.

Deelnemen aan het participatieproject

Wie wil weten hoe groot de overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering, kan de test doen op bellebeek.riviercontract.be. Iedereen is ook welkom op de Bellebeekfora om samen met de andere stakeholders te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn. Maatregelen en oplossingen moeten gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Vandaar de participatieve aanpak.

De Bellebeekfora (steeds van 19.30u tot 22.30u, onthaal om 19.00u) vinden plaats op:

donderdag 2 april in GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke (samen met gemeenten Affligem, Asse en Ternat) de datum en locatie van het Bellebeekforum voor de gemeenten Gooik, Lennik en Roosdaal zal nog worden bepaald.

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in het stroomgebied van de Bellebeek vorm te geven, zodat iedereen optimaal van het water kan genieten.