Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Ondertekening riviercontract Bellebeek

04-05-2022

Komende zaterdag 7 mei ondertekenen de verschillende betrokken partners het riviercontract voor het stroomgebied van de Bellebeek. Het riviercontract bestaat uit maar liefst 41 acties voor de thema's 'wateroverlast en droogte', 'waterkwaliteit en ecologie', 'vertraagde afvoer en erosiebestrijding', 'regelgeving en beleid', 'sensibilisering en communicatie', 'waterbeleving en recreatie'. Dit riviercontract is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Na afloop van de ondertekening zal het riviercontract zelf ook raadpleegbaar zijn op deze website.

Riviercontract Bellebeek: waar staan we bij de start van dit nieuwe jaar?

04-01-2021

Afgelopen jaar reageerden de inwoners en stakeholders van het stroomgebied massaal op onze oproep om ideeën in te geven die ons moeten helpen weerbaarder te worden tegen overstromingen en oplossingen te vinden voor de problematiek van droogte, waterkwaliteit en erosie. Die ideeën werden rechtstreeks ingegeven op deze website of verzameld tijdens de stakeholdersfora. We danken opnieuw iedereen voor deze waardevolle bijdrage! Zo verzamelden we 120 ideeën voor het Bellebeektraject. Ondanks de moeilijke coronaperiode, hebben we achter de schermen niet stilgezeten. Integendeel. De stuurgroep is actief met jullie input aan de slag gegaan. Zo werden eerst de dubbele ideeën er uit gefilterd en worden op dit moment de acties in thema’s of clusters verwerkt. Per actiecluster of thema zullen werkgroepjes de onderliggende ideeën bespreken en in maatregelen gieten. Die output wordt dan in het riviercontract vertaald. Maar voor we zover zijn, komen we nog terug bij jullie met een voorstel van riviercontract. Wanneer dat precies zal plaatsvinden en onder welke vorm, hangt af van de coronamaatregelen en de voortgang van ons werk. We houden jullie op de hoogte via onze website. Vragen? Mail dan gerust naar bellebeek@riviercontract.be!

Meer nieuws & activiteiten

Alle ideeën voor de Bellebeek

In februari 2020 zijn we samen op zoek gegaan naar manieren om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit in jouw gemeente te verminderen. Er werden meer dan 100 ideeën, maatregelen en oplossingen verzameld. Bekijk hier de ideeën van inwoners, verenigingen, bedrijven, landbouwers en andere belanghebbenden. Deze ideeën werden verwerkt tot een riviercontract voor de Bellebeek, dat op 7 mei 2022 ondertekend werd.

Bekijk de ideeën

Bellebeek

Vanaf 12 februari 2020 kon je meedenken over hoe we de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit rond de Bellebeek verder kunnen terugdringen. Het resultaat werd vastgelegd in een riviercontract voor het stroomgebied van de Bellebeek.