home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het charter

12 partners engageerden zich op 12 februari in dit participatieproject via de ondertekening van het charter. Die partners zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, de gemeenten Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij.

Lees hieronder het charter:

Samen naar een Riviercontract voor het stroomgebied van de Bellebeek

De deelnemende partners werken samen aan het verbeteren van de toestand van het watersysteem van de Bellebeek door:

 • het overstromingsrisico duurzaam te verminderen;
 • erosie tegen te gaan;
 • de gevolgen van droogte te beperken;
 • de waterkwaliteit in het stroomgebied te verbeteren.
 • Het waterbewustzijn te verhogen.

Dat doen ze met aandacht voor de meerwaarde die de waterlopen voor alle gebruikers bieden.

Via oplossingen die:

 • als mix van maatregelen bovenop de eerdere en bestaande inspanningen van de verschillende partners tot stand komen;
 • tot stand komen via een participatieve aanpak zodat alle actoren kunnen meedenken, meewerken en voorstellen kunnen formuleren;
 • maximaal inspelen op opportuniteiten van het watersysteem voor beleving, natuur, economie, landbouw en erfgoed;
 • rekening houden met de mogelijke functies en gebruikers van het gebied.

De partners engageren zich in de periode 2020 – 2022 om:

 • het participatietraject te organiseren en ondersteunen;
 • concrete maatregelen en oplossingen te formuleren;
 • bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke problemen bovenstrooms, benedenstrooms en de samenhang van beide;
 • te werken aan gedragen oplossingen waarvan de betrokkenen zich eigenaar voelen;
 • het eindresultaat vast te leggen in een Riviercontract met daarin concrete oplossingen;
 • afspraken te maken voor overleg, opvolging, evaluatie en sturing.
Deel op facebook
Deel op twitter