home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

15
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Aanplantacties
Kleine landschapselementen, bos...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Projecten aanreiken aan de politiek rond vergroening van buurten, aanleggen van wadi's,...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Medeburgers sensibiliseren
Medeburgers sensibiliseren in het dorp. Bijvoorbeeld een werkgroep organiseren om de VMM te steunen in haar werk om die beek uit te breiden bvb, of natuurlijke oevers te bevorderen.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Wijkniveau: overstromingsveilig maken en buurtalarmteam oprichten
Wijken overstromingsveilig maken ((groeps-) individuele beschermingsmaatregelen treffen), buurtalarmteam inrichten
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Een buurtcomité oprichten m.b.t. (waarschuwen voor) overstromingsgevaar
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Via natuurverenigingen actief info delen
Via natuurverenigingen actief info delen van acties die andere natuurverenigingen en/of overheden nemen. Verzet tegen bouwprojecten die nog meer verharding aanleggen in beekvalleien. Sensibiliseren, motiveren, ...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Herinrichting van pleintjes
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Collectieve opvang regenwater
Bv. rijwoningen, wijken, appartementen...
Input stuurgroep |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Samenaankoop (regentonnen/groendak/...) organiseren via de milieuraad
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Stuurgroep crisisbeheer overstromingen
Ook sociale media gebruiken voor communicatie.
Input stuurgroep |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Buurt ontharden, gevelgroen (met gevelbank) plaatsen en ontharden
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Samenwerking en sensibilisering
Samenwerken over water en droogteproblematiek in natuur en andere verenigingen. Sensibiliseren nogmaals. Juiste keuzes maken in klimaatverandering! Alle soorten samenwerkende acties, handen uit de mouwen: bomen planten...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Zorgen dat we politici aanduiden die hiermee begaan zijn
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Goede voorbeeldinitiatieven opstarten met verenigingen
Met vereniging (NP-Ternat) in samenspraak met burgerplatform initiatieven ontplooien en laten zien hoe het kan. Belangrijk is laten zien dat iets werkt, veilig en haalbaar is. Ik merk dat mensen dikwijls bang zijn om wateroverlast te creëren.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Met scholen werken om kinderen te sensibiliseren
Teken competities, dag-uitstapjes langs de beek...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer