home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

22
1

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Kleine ingrepen in Steenvoordebeek met grotere impact
Ter hoogte van neeralfenestraat / wijmenierlaan /nattestraat-steenvoordebeek, kunnen kleine ingrepen veel effect opleveren. Neeralfenestraat : Aanplant van knotwilgen en dammetjes (voor drogere periodes ) om het water op te houden. Wijmenierlaan naast nr 22 kan een poel of poelen aangelegd worden door de beek te verbreden (oever blijft even hoog doch het verbrede deel ligt lager zodat deze opvult bij hogere waterstand - reeds uitgevoerd aan de steenvoordebeek ter hoogte van de steenvoordestraat 47) de weide aan de rechtse kant kan een mini spaarbekkentje worden (genre vloedweide). Nattestraat : de weides naast de kleine industriezone kunnen eveneens omgevormd worden tot een wachtbekken (voor de uitstroom van de beek komende van het domein Kruikenburg) zoals het wachtbekken aan de overkant van de Nattestraat. Al deze ingrepen zijn relatief goedkoop, verlagen zeer zeker de wateroverlast en kunnen ingezet worden als buffer bij droogte EN creëren extra natuur in een reeds volgebouwd gebied.
erwin s.
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Beheer je oevers
Waterlopen en grachten lopen langs particuliere eigendommen. De overheid geeft handenvol geld uit aan verbetering van de waterkwaliteit. Toch kunnen we zelf ook veel doen. Bevraag je en laat je bijstaan in de wijze waarop je de oevers beheert. twee tot driemaal maaien houdt brandnetels onder controle. Veelal worden oevers doodgespoten. Hierdoor krijg je naast verontreiniging met pesticiden in de waterloop ook extra erosie. Dat wordt dan weer voorkomen door steengrijs en verharding aan te leggen. Er bestaan mogelijkheden om de oevers te verstevigen zonder verharding te gebruiken en zonder te evalueren naar een brandnetelruigte. Je krijgt er mooie oevers vol leven voor in de plaats! Je helpt er de erosie mee voorkomen en tevens de waterkwaliteit te verbeteren.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Regenwater apart opvangen en hergebruiken
Afvalwater en regenwater scheiden, regenwater opvangen, bufferen, hergebruiken en bij 'overdaad' vertraagd afvoeren.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Individuele beschermingsmaatregelen treffen aan je woning
Om de persoonlijke overstromingsschade tegen te gaan implementeren van individuele beschermingsmaatregelen treffen aan de woning (waterafstotende deklaag, schotten, etc.) zonder de buren te hypothekeren.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Duurzaam watergebruik/-verbruik
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

toekomst gericht bouwen
Indien gebieden worden ingericht als bouwverkaveling moet de verplichting komen om 10% van de totale verkavelingsoppervlakte te bebossen als 1 geheel ( vb : verkaveling van 10 Ha = 1 blok van 1 ha bos)+ alle gemeenten van de regio van het Bellebeekbekken dienen groendaken te subsidieren !
erwin s.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Vismigratie mogelijk maken op de Bellebeek, bevisbaar maak van de Bellebeek boven de Bellemolen
Met veel interesse heb ik vernomen dat er een vismigratiepassage komt aan de Bellemolen in Essene. Het lijkt me een goed idee om de bovenloop boven de Bellemolen uit te diepen zodat de Bellebeek steeds minimaal 0.5 - 1 M waterdiepte heeft cfr De Marke in Tollembeek. In de Marke staan prachtige plantenvegetatie ( waterlelies,... ) en zwemmen talrijke vissen ( blankvoorn, snoek, baars).
Mario M.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Zuinig zijn met water
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Informeren
Informatie doorgeven aan de mensen rondom mij - van dit forum bijvoorbeeld. De analyse is er wel. Informatie avonds in het dorp. Petities organiseren. Recuperatie. Geen meer verhardingen. Wachtpoel aanleggen.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

regenwaterputten
aan de overlopen van de regenwaterput eerst een infiltratie tank inbouwen alvorens het water naar de rioleringen te sturen.
Luc P.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Aansluiten bij natuurvereniging en aanpassing in huis
In de eigen tuin geen bijkomende verharding aanleggen of zelfs ontharden. Aansluiten bij een natuurvereniging en actief deelnemen aan natuurherstelprojecten. Een regenwaterput steken of een wadi aanleggen. Een groendak plaatsen,...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Grondwaterbemalingen hergebruiken
Voor sommige bouwwerken zijn grondwaterbemalingen nodig. In veel gevallen worden deze geloosd in de riolering. In een beperkt aantal gevallen wordt dit in beken en grachten geloosd. Zelden wordt het terug geïnfiltreerd in de grond, terwijl dit eigenlijk het eerste zou moeten zijn wat gebeurt. Gemeenten kunnen bemalingsduur beperken en op te volgen, verplichten om te infiltreren en als het niet in oppervlaktewater geloosd kan worden, verplicht dan om het minstens via een buffering van 5m3 te lozen. Aldus kunnen plantsoendiensten, landbouwers, ... maar ook de bouwheeer zelf nuttig gebruik maken van het water en worden waterzuiveringsinstallaties niet hydraulisch (over)belast met water dat eigenlijk niet gezuiverd moet worden.
Stefan K. van Vlaamse Milieumaatschappij
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Aanpassingen aan eigen woning
Geen ondoorlatend terras/oprit aanleggen, een grotere regenwaterput steken, een groendak aanleggen...
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Infiltratietank plaatsen na overloop van een regenwaterput
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Problematiek ter sprake brengen en zelf consequent meewerken aan acties
Telkens de problematiek ter sprake brengen in verenigingen, politiek, medeburgers sensibiliseren. Consequent zelf meewerken aan alle acties die aan het stroomgebied helpen natuurlijker worden; geen pesticiden, regenwateropvang en wadi.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Zelf zichtbare initiatieven nemen
Het voorbeeld geven door zelf zichtbare initiatieven te nemen. Zo hebben we dit jaar langs de straatkant een wadi aansluiten op regenwaterputten aangelegd. Gevolg: veel mensen stoppen en hebben vragen over waarom die "vijver" aan de straat.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

vismigratieknelpunt2
Nabij de brug onder de Oude Geraardbergsebaan in Gooik zit een vismigratieknelpunt.
Gemeente G.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Informeren en sensibiliseren
Informeren/sensibiliseren via Regionaal Landschap P&Z. Eventuele ondersteuning en samenwerking bij terreinacties vanuit RLPZ.
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Automatische stuwen gebruiken
Zouden kunnen komen aan de Bellemolen, Plotermolen, Steenvoordemolen, Neeralfenemolen, Opalfenemolen
Ternat G. van Gemeente Ternat
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Regenwaterputten; waterdoorlaatbare opritten; groendaken
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Grondwater hergebruiken tijdens droogte
Bijvoorbeeld kunnen boeren en verenigingen, organisaties... (gratis) water gaan oppompen in het bufferbekken van het waterzuiveringsstation van Liedekerke. Overal waar mogelijk moet hemelwater gebufferd worden: opleggen bij afleveren omgevingsvergunning, opleggen bij afleveren verbouwingsvergunning en tevens opleggen dat het gebufferde water hergebruikt wordt (bv. toiletten,...).
Input stuurgroep |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Geen pesticiden gebruiken. Een natuurlijke tuin inrichten met waterdoorlatende oprit en/of terras
Online Bellebeekfora |.
0 0
lees meer