Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

Regenwater apart opvangen en hergebruiken

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Afvalwater en regenwater scheiden, regenwater opvangen, bufferen, hergebruiken en bij 'overdaad' vertraagd afvoeren.

Waar gaat jouw idee over?

Droogte
1