Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Stuurgroep crisisbeheer overstromingen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Ook sociale media gebruiken voor communicatie.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast