Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen?

Een buurtcomité oprichten m.b.t. (waarschuwen voor) overstromingsgevaar

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast