Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Een algemeen sproeiverbod op gedraineerde akkers

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Wie niet bijdraagt aan een duurzaam watergebruik kan volgens mij bij droogte ook geen aanspraak maken op de publieke voorraden (grondwater, waterlopen, drinkwater)

Waar gaat jouw idee over?

Droogte