Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bufferbekkens

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

- Mogelijkheid tot aanleggen op landbouwgronden, - grachten, afwateringen bufferen kan op landbouwgrond - Water van daken / verhardingen opvangen in regenwaterputten

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte, Erosie