Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bufferbekkens

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

- Mogelijkheid tot aanleggen op landbouwgronden, - grachten, afwateringen bufferen kan op landbouwgrond - Water van daken / verhardingen opvangen in regenwaterputten

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte, Erosie
0