home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Waternetwerk monitoren > waar is vertraagd afvloeiing het belangrijkst en erosie het grootst

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

STREAM-monitoring traceert en monitort waterlopen. Hierdoor krijg je een idee waar het water te snel afvloeit en waar dus prioriteiten moeten gesteld worden voor opvang en insijpeling. We kunnen ook turbiditeit monitoren, wat een goede indicatie geeft van erosie. Op basis hiervan kunnen aanplantingen gedaan worden op de rivieroevers en het effect van de aanplantingen kan opgevolgd worden.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Erosie, Waterkwaliteit

Kies eventueel een foto, beeld, … om je idee te illustreren (max. 1 MB).

1