Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Beheerovereenkomsten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Verloning is OK maar: - Juridische omkadering is probleem: bij oneigenlijk gebruik door anderen (wandelaars, quads,…) verliest men vergoeding - Looptijd beheerovereenkomst: wat na 5 jaar? Hoe zal dit verder evolueren? De angst zit erin dat de stroken nadien een verplichting zullen worden, waardoor men vaak nog terughoudend is om hier in mee te stappen. - Economisch aspect: perceelsrand moet onderhouden worden maar geen opbrengst en toch pacht betalen - Regelmatig stelt men vast dat er op de stroken met quads of brommers wordt gereden, of dat er wordt gesluikstort. Hierdoor kan men de verloning verliezen.
0