Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Fonds oprichten voor mensen die geleden hebben van waterramp

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Een gemeentefonds oprichten voor mensen die getroffen zijn door wateroverlast. Deze kunnen bv. gehaald worden bij mensen die voor meer dan 65% hun oprit of rond het huis verhardingen aanbrengen. Hierdoor kan het water niet doorsijpelen.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast
0