Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Lichtere machines gebruiken, bruggen verhogen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Met lichtere machines het berm-onderhoud doen. Nu wordt de beek dicht gereden en de bermen worden lager. Bruggen verhogen. Inkalving voorkomen door wortels van de beekwandbegroeiing te laten.

  • 0