Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

vismigratieknelpunt

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Aan de duiker/brug in de Oplombeekse beek is een vismigratieknelpunt.

  • 0