Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

De valleigebieden over het ganse grondgebied moeten maximaal gevrijwaarde worden

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte, Erosie, Waterkwaliteit