Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitdagende doelstellingen formuleren en opvolgen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Uitdagende doelstellingen bepalen en budgetten voorzien om problematiek te verbeteren. Verplichtingen opnemen in vergunningen en nagaan of ze gevolg worden (werken met waarborgen).