Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Herstel spaarvijvers aan de Okaaibeek/Bellestraat

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Destijds waren er spaarvijvers langs de Okaaibeek. Deze werden gedeeltelijk gedempt bij aanleg van de E40, maar de overgebleven dieptes zijn er nog steeds. Door deze in verbinding te zetten met de Okaaibeek kan er water opgespaard worden voor droge periodes. Deze zouden bovendien als extra buffer kunnen functioneren voor het afstromend water van de snelweg.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte

Kies eventueel een foto, beeld, … om je idee te illustreren (max. 1 MB).

1