Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer verantwoordelijkheid leggen bij landbouworganisaties en deze aanspreken op gevolgen van erosie.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Erosie