Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Grondwater

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

- vergunningsproblematiek: geen vergunning bekomen terwijl particulier toch vergunning zou bekomen. Het gevoel heerst dat particulieren er op los kunnen boren zonder vergunning en onbeperkt kunnen oppompen. - Zou niet meer mogen uitgebreid worden in sommige regio’s, in andere regio’s wel: klopt dit?

Waar gaat jouw idee over?

Droogte