Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Verbeteren van de grachtenstelsels

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Hierbij moet er gekozen worden voor de kortste en snelste weg naar de beek, maar waar er gezocht wordt naar zwak hellende en langere tracés. Langs deze grachten kunnen op verschillende plaatsen poelen aangelegd worden om extra water te bufferen. Doordat het water geleidelijker naar de beek stroomt verkleint de afvoerpiek in de hoofdwaterloop, de erosie neemt af en het water krijgt meer tijd om te infiltreren in de bodem. Ziehier principeschets:

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte, Erosie, Waterkwaliteit

Kies eventueel een foto, beeld, … om je idee te illustreren (max. 1 MB).

0