Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Schotten in afwateringsgrachten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

In de afwateringsgrachten schotten plaatsen op bv 20 m afstand (zonder opening onderaan) tot ongeveer halfweg de diepte van de gracht om een deel van het water vast te houden en te laten infiltreren in de bodem om het grondwater aan te vullen.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte
0