Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Aanleg van erosiepoelen, organische dammen,...

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Erosie