Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Regenwateropvang

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

- verbeteren en verhogen en hergebruik. - Ook voorwaarden en juridische omkadering voor hergebruik optimaliseren en verbeteren - In de winter moet iedereen zijn regenwaterputten ledigen als er regen wordt voorspeld

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte