home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Ruimen van afwateringsgrachten beperken in het najaar

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Het is van belang om aan de bron de afvoer te beperken. Het is daarom beter van vegetatie in grachten tijdens de herfst en winter te behouden om op die manier de afvoer naar de waterlopen te vertragen. Een pas geruimde gracht heeft namelijk een even lage ruwheid als een betonnen goot. Dit is in tegenstelling tot wat meestal aanschouwd wordt als "goede praktijk" om tijdens de natte periodes de grachten volop te ruimen. Vegetatie in de grachten kan bovendien ook een deel van de erosie opvangen.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Erosie, Waterkwaliteit
1