Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Correcte aansluiting afvalwater huishoudens

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Nood aan gedegen toezicht op waar geloosd wordt/wat geloosd wordt.

Waar gaat jouw idee over?

Waterkwaliteit