Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Subsidieer het plaatsen van een regenwaterput bij particulieren.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Droogte