Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Begeleiding voorzien voor iedereen die maatregelen willen treffen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Heraanleg waterlopen; verder sanering van lozingen; toezicht houden op aansluitingen; handhaving naar verbruik van water & op vervuiling van water; begeleiding van organisaties, bedrijven, burgers, landbouwers die maatregelen willen treffen.