Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Erosiestroken

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

- aanleggen op terreinen kan verbeterd verhoogd worden - juridische omkadering verbeteren: omgeving mee in beschouwing nemen: waarom erosiestrook aanleggen als volgende perceel grasstrook is en erosie buffert - Is het niet mogelijk om de erosie te beperken door de verdeling van de weilanden/akkers te verbeteren zodat akkers zoveel mogelijk afstromen richting een weiland?

Waar gaat jouw idee over?

Erosie
0