Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Erosiestroken

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

- aanleggen op terreinen kan verbeterd verhoogd worden - juridische omkadering verbeteren: omgeving mee in beschouwing nemen: waarom erosiestrook aanleggen als volgende perceel grasstrook is en erosie buffert - Is het niet mogelijk om de erosie te beperken door de verdeling van de weilanden/akkers te verbeteren zodat akkers zoveel mogelijk afstromen richting een weiland?

Waar gaat jouw idee over?

Erosie