Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

In Ternat aan de steenweg waar de 2 beken samenvloeien omdat daar de watercapaciteit voldoende is

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Graag zou ik de Bellebeek een heel stuk dieper en breder zien zodat er bepaalde vissoorten kunnen worden bij gezet. Ook het waterpeil wat hoger dat door sluizen wordt op peil gehouden en gecontroleerd. Daarnaast wat meertjes aan de sluizen als soort opvangbekken bij te weinig of te veel water zodat bij hevige regenval er een controle bestaat. Tegen de Bellebeek lopen van in Ternat kleine beekjes die bijna altijd droog staan. Als het water van de Bellebeek stijgt door middel van een paar sluizen kunnen deze beekjes perfect bevoorraad worden door water uit de Bellebeek door een overloop drempel te maken. Zo kan er in deze beekjes paling worden uitgezet en kleine visjes en kikkers en creëert dit leven. Natuurlijk in combinatie met een creatief wandelpad. Door deze kleine beekjes te bevoorraden met water uit de Bellebeek creëer je een natuurlijke vistrap voor de vissen die geblokkeerd zitten aan de sluizen. Aan de sluizen bv kleine waterkrachtcentrales zoals in Zwitserland.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte