Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Draagvlak creëren bij de omwonenden / recreanten door wandelpad open te stellen.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.