Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Vroegere vijvers van de Bellemolen (nog te vinden op Ferrariskaarten) terug in ere herstellen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Deze kunnen tevens dienen als bijkomende buffering

  • 1