home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Strengere maatregelen opstellen en incentives geven aan landbouwers

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waterkwaliteit opkrikken door strengere maatregelen over pesticide verbruik enz - wij weten allemaal wat vervuilt. Landbouwers een incentive geven om hun land op een ecologisch verantwoordelijke manier te gebruiken. Bijvoorbeeld bomen en hagen aanplanten, een "corner for the hare" (oud Iers - een verwilderde stuk land), allemaal om het waterafloop te vertragen; poelen leggen.

Waar gaat jouw idee over?

Waterkwaliteit
2