Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Groepsaankoop kleinschalige zuivering

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Woningen die zelf moeten zuiveren gebinnen er dikwijls niet aan om tal van redenen: te duur, te technisch, enz... Door deze woningen aan te schrijven en te voorzien in een groepsaankoop voor kleinschalige zuivering kunnen de kosten beperkt worden en een aantal problemen opgelost worden. Hierdoor wordt het voor de betrokkenen gemakkelijker gemaakt om toch het eigen afvalwater te zuiveren.

Waar gaat jouw idee over?

Waterkwaliteit
1