Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitwerken van het erosieplan met bijzondere aandacht voor het plaatsen van erosiepoelen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Erosie

  • 1