Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Bij herziening van het landbouwbeleid: meer inzetten op lokale en natuurinclusieve landbouw.

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

  • 2