Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Duidelijke en haalbare visie

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Een correcte visie opstellen en hiervoor de nodige voorschriften opstellen en ook opvolgen. De nodige budgetten vrijmaken om deze doelen te bereiken.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte, Erosie, Waterkwaliteit