Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitdiepen delen wachtbekkens

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

In en rond Ternat liggen een aantal wachtbekkens waarvan delen kunnen uitgediept worden en zo moeraszones ontstaan die kunnen ook dienen om het overtollige water dat niet kan terugvloeien naar de beek te laten infiltreren in de bodem om zo het grondwater aan te vullen.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte
0