Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer inzetten op handhaving (vb. afkoppeling afvalwater), controle voorwaarden grondbemalingen...

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte
3