Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer inzetten op handhaving (vb. afkoppeling afvalwater), controle voorwaarden grondbemalingen...

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast, Droogte

  • 3