Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Het beperken van het ruimen van grachten om de vegetatie te beschermen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Deze vegetatie heeft eveneens een invloed op de stevigheid van de grachten

  • 0