Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Aanleg van grasstroken op landbouwpercelen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Massaal beheerovereenkomsten afsluiten voor de aanleg van grasstroken,... op landbouwpercelen

  • 0