Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Erosie: laat landbouwsector zelf voorstellen doen en beloon ze!

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Landbouworganisaties hebben zelf op tal van plaatsen last van erosieproblemen. Laat hen een aantal voorstellen definiëren, bekijk en evalueer die en laat ze vervolgens door henzelf uitvoeren. De lokale en regionale overheden kunnen dan beslissen om de kosten hiervoor onder elkaar te verdelen. De haalbaarheid is verzekerd doordat de sector zelf met voorstellen komt.

Waar gaat jouw idee over?

Erosie, Waterkwaliteit