Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Gemeenten meer responsabiliseren / Belonen van goede gemeenten

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Gemeenten meer responsabiliseren voor gevolgen van soms nalatig rioleringsbeleid en 'goede gemeenten' belonen voor goede aanpak rioleringsbeleid.

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast
2