Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Consequente uitvoering van ambitieus omgevingsbeleid

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Het omgevingsbeleid effectief en consequent uitvoeren. Het omgevingsbeleid nog ambitieuzer vastleggen. Zoveel mogelijk achterpoortjes sluiten. En burgers, bedrijven en lokale overheden belonen voor goed beleid.

  • 2