Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Wateroverlast, droogte, erosie of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

moderstromen Polleringestraat/Wambeek

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

In de nieuwe afwateringsgracht tussenschotten zetten om de modder op te vangen alsook grasstrook/beplanting langs de veldzijde

Waar gaat jouw idee over?

Wateroverlast
0