Openleggen van de Keurebeek in Wambeek (Klapscheutstraat)

De Keurebeek liep vroeger langs de klapscheutstraat voor een groot stuk ondergronds. In 2014 werd de beek over een lengte van ruim 150 m opnieuw bovengronds gebracht. Hieronder enkele foto’s van deze werken.

1 – uitgraven nieuwe open bedding

2 – verstevigen van de oevers

3 – enkele maanden later

4 – enkele jaren later