Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Sedimenttransport naar de waterloop

In de beheersing van de sedimentproblematiek in Vlaanderen is een vermindering van de sedimentaanvoer ten gevolge van bodemerosie cruciaal. Erosiebestrijdingsmaatregelen (EBM) worden bij voorkeur zo brongericht mogelijk ingezet en richten zich zowel op het verminderen van de sedimentaanvoer naar de waterlopen als op het behoud van bodemkwaliteit en het verminderen van modderoverlast op het land. Naast de EBM worden maatregelen in en naast de waterloop zelf genomen, zoals de aanleg van oeverzones, de aanleg van sedimentvangen en de ruiming van de waterlopen. Een doordacht beleid inzake bodemerosie en de sedimentproblematiek vraagt een goede kennis van de processen die zich afspelen op het land en in de waterloop en van de link tussen beiden. Daarom werd door Departement omgeving en de VMM een sedimentmodel ontwikkeld. Dit model, gebaseerd op de RUSLE vergelijking, geeft een goede inschatting van bodemerosie en sedimentatie op het land en de aanvoer van sediment naar de waterlopen. Het model laat toe scenario-analyses uit te voeren om de meest geschikte locaties te selecteren om EBM te implementeren en de impact op de sedimentaanvoer in het stroomgebied te begroten. 

Legende kaart:

Gemiddelde jaarlijkse sedimenttransport naar de waterloop als gevolg van bodemerosie.

Rood/oranje: grootste sedimentaanvoeren naar de waterloop

Zwarte lijnen: bestaande erosiebestrijdingsmaatregelen via beheerovereenkomsten (voornamelijk grasstroken)

Deel op facebook
Deel op twitter