home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Sedimentvangen op de Steenvoordebeek en de Hunselbeek

In 2016 werden twee zandvangen aangelegd op twee zijbeken van de Bellebeek, met name de Steenvoordebeek in Ternat en de Hunselbeek in Borchtlombeek. 
Door de beek lokaal breder uit te graven vertraagt de stroming en bezinkt het mee spoelend sediment naar de bodem.  Hierdoor vermindert de kans slibvorming in de waterlopen verder afwaarts en verbetert de waterkwaliteit.  Zo’n 70% van de zwevende deeltjes worden op deze manier opgevangen.

Na een viertal jaar heeft zich een sliblaag van ongeveer 1m dik gevormd en worden deze sedimentvangen geruimd om plaats te maken voor nieuw sediment.  Dit is goed voor bijna 1000 m³ slib. Jaarlijks wordt in elke sedimentvang ruim 200m³/jaar afgezet. Dit toont de zeer hoge sedimentlast van deze waterlopen ten gevolge van erosie in de opwaartse gebieden aan.

Op de slibbanken groeit na een paar jaar van nature veel vegetatie die ervoor zorgt dat er zich nog sneller slib gaat afzetten.  In de sliblaag vormt zich tijdens dit proces echter spontaan ook een stromingsgeul waardoor de algemene waterafvoer van de waterloop onverminderd blijft.

Bij aanleg:                                                                                           

 

Na 1 jaar:

Na 2 jaar:                                                                                              

 

Na 4 jaar:

Deel op facebook
Deel op twitter