Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Gecontroleerde overstromingsgebieden op de zijbeken van de Bellebeek

Eind jaren ‘80 werden 10 gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd op verschillende zijbeken van de Bellebeek, zijnde de Hunselbeek, Steenvoordebeek, Nieuwe Molenbeek, Overnellebeek, Keurebeek, Zierbeek en Okaaibeek. De totale bergingscapaciteit van deze gecontroleerde overstromingsgebieden bedraagt ruim 250.000m³.

8 van deze GOG’s zijn in beheer van de VMM en werken volledig automatisch op basis van peilmetingen in het stroomgebied.  Wanneer het peil in de beek te hoog komt wordt een schuif naar beneden gelaten zodat de maximaal aanvaardbare hoogte niet overschreden wordt.  Dit overtollig water wordt vervolgens via een dijk tijdelijk vast gehouden binnen het afgebakend gebied tot de peilen in de beek terug zakken.

Wanneer het GOG volledig gevuld is loopt het water via verstevigde verlaging over de dijk.

Deze installaties staan dag en nacht onder bewaking via het afstandsbewakings- en sturingssysteem van de VMM zodat bij defecten of problemen de permanentiedienst wordt verwittigd en er snel kan ingegrepen worden.

De actuele peilmetingen en toestand van de GOG’s kan steeds geraadpleegd worden via https://www.waterinfo.be.

Deel op facebook
Deel op twitter