Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Dilbeek: buffergracht en grasstrook

Bij hevige neerslag komt ter hoogte van de Lange Veldstraat en de lager gelegen Bodegemstraat modderoverlast voor. De modder is afkomstig van de hoger gelegen landbouwpercelen langs de Lange Veldstraat. Onderaan de akker langs de Lange Veldstraat was er een klein rooster langs de weg aanwezig om afstromend water en sediment op te vangen en af te voeren. Deze maatregel volstond echter niet om overlast te voorkomen en bovendien kwam heel wat modder in het rioleringsstelsel terecht.

Er werd hier geopteerd om een langgerekte maatregel langs de Lange Veldstraat te voorzien onder de vorm van een buffergracht met grasbufferstrook op de naburige akker. De grasbufferstrook vangt al wat sediment uit het afspoelende water op. In de buffergracht worden verschillende tussenschotten geplaatst. Hierdoor wordt de afvoer van het water vertraagd, waardoor sedimentatie achter de tussenschotten kan plaatsvinden. Hierdoor komt er minder modder in de riolering terecht.   

Deel op facebook
Deel op twitter